Svetski Dan Planete Zemlje

Međunarodni dan planete Zemlje

Međunarodni dan planete Zemlje, 22. april, obeležava se svake godine širom sveta različitim manifestacijama i akcijama. One imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti na značaj očuvanja životne sredine i da dovedu do promene ekološke svesti.

0

Međunarodni dan planete Zemlje, 22. april, obeležava se svake godine širom sveta različitim manifestacijama i akcijama. One imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti na značaj očuvanja životne sredine i da dovedu do promene ekološke svesti.

Dan planete Zemlje prvi put je obeležan 22. aprila 1970. godine u SAD-u. .Ovaj datum je službeno prihvaćen kao Dan planete Zemlje na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1992. god. u Rio de Žaneiru. Na toj Konferenciji je prisustvovao veliki broj predstavnika vlada, kada je i usaglašen dugoročni program za promociju održivog razvojaplanete Zemlje.

Povećanje broja stanovnika na Zemlji i industrijalizacija dovele sudo zagađenja vazduha, zemlje i vode. Sve veći problem su i nehigijenske divlje deponije. Poslednjih stotinak godina planeta Zemlja doživela je veće zagađenje nego milionima godina unazad. Neodgovorno ljudsko ponašanje dovelo je do klimatskih promena, do efekta staklene bašte, do globalnog zagrevanja, do nestajanja mnogih biljnih i životinjskih vrsta sa lica Zemlje.
Ekološki problemi na našoj planeti danas su mnogo veći nego pre 41 godinu kada je počelo obeležavanje ovog dana. Ako čovek ne posveti potrebnu pažnju očuvanju i zaštiti životne sredine i održivog razvoja, ako i dalje nastavi sa neodgovornim ponašanjem, doći će u situaciji da se zatrpa i uguši u sopstvenim otpadnim materijama. S jedna strane sve veće količine otpada u životnoj sredini, a s druge strane neracionalno korišćenje prirodnih bogatstava prete da ljudski rod doživi samouništenje.

Zato je Dan planete Zemlje podsticaj sledećim ljudskim aktivnostima:

 • stvaranje uslova za održivi razvoj
  – očuvanju bioloških raznovrsnosti
  – štedljivo korišćenje prirodnih resursa
  – korišćenje onih izvora energije koje mogu da se obnove
  – pravilno odlaganje smeća i korišćenje sekundarnih sirovina reciklažom
  – borba protiv svih faktora koji štetno utiču na klimatske promene i dr.

Nije dovoljno aktivirati se samo kada je Dan planete Zemlje ili Svetski dan čovekove okoline ( 5. juna). Planeta Zemlja nama svakodnevno pruža uslove za život, pa je zato neophodno da se i mi svakodnevno ponašamo tako što ćemo racionalno koristiti sve to što nam Zemlja pruža. Svaki čovek na Planeti, ma gde se nalazio, mora da poštuje prirodne zakone i da se ponaša u skladu s njima. Samo na taj način moći će da sačuva ono što mu je priroda nesebično dala.

Dan planete Zemlje je prilika da svaki građanin razmisli o svom ponašanju prema Zemlji, i da doprinese da Zemlja bude čistija i lepša. Samo zdrava i čista životna sredina može nam pružiti kvalitetniji život. Zajedničkim snagama treba da se podigne svest o potrebi zaštite životne sredine i odgovornog ponašanja.

AKTIVNOSTI POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE KOD NAS
Akcije očistimo svoju životnu sredinu čišćenja obala reka i jezera drveća i cveća pošumljavanje goleti tamo gde je bila neplanska seča ili požari.

Odvajanje i sakupljanje reciklažnog otpada ( hartija, staklo, metal, plastika i dr.)žbe na temu zaštita životne sredineza finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine.

U Republici Srbiji se donose ekološki zakoni koji bi trebalo da uvedu evropske standarde kod nas. U mnogim oblastima postojizakonska regulativa usklađenasa zahtevima EU, ali ona se nedovoljno sprovodi.Svi Instituti i Zavodi za javno zdravlje u Srbiji, daje doprinos svojim kontinuiranim radom na praćenju i očuvanju kvaliteta životne sredine kontrolom vode za piće, vode za kupanje i rekreaciju u otvorenim i zatvorenim bazenima, na kupalištima reka i jezera, kontrolom hrane, vazduha i sve što je vezano za zdravlje stanovništva.

Komentari
Ucitavanje...

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi unapredio doživljaj. Predpostavljamo da je ovo u redu za Vas, ali se možete odjaviti ukoliko želite. Prihvatam Pročitaj više

Politika Privatnosti