Dom Kulture Studentski Grad – Program za Sredu 22.maj

Predstava: USPAVANKA ZA VUKA NIČIJEG

Predstava: USPAVANKA ZA VUKA NIČIJEG, sreda 22. maj

0

Dom kulture “Studentski grad”

 

Program za sredu 22.maj

20.00, Velika sala

Narodno pozorište u Beogradu & Grad-teatar Budva – po romanu Ksenije Popović

Bojana Mijović:

USPAVANKA ZA VUKA NIČIJEG

Igraju: Viktor Savić, Marija Vicković, Bojan Krivokapić, Pavle Jerinić, Vanja Milačić

Režija:Đurđa Tešić

Uspa­van­ka za Vu­ka Ni­či­jeg je pred­sta­va o lju­ba­vi i pri­ja­telj­stvu če­tvo­ro lju­di od­ra­slih u do­mu za ne­zbri­nu­tu de­cu. Je­dan tra­gič­ni do­ga­đaj iz pro­šlo­sti obe­le­žio je nji­ho­vo od­ra­sta­nje.

Lju­bav iz­me­đu dva mla­da, či­sta bi­ća, po­sta­će lju­bav­ni tro­u­gao za­u­vek osen­čen ose­ća­njem kri­vi­ce. Po­sto­ji li za­jed­nič­ko ose­ća­nje kri­vi­ce? Mo­že li sna­ga pri­ja­telj­stva na­dok­na­di­ti gu­bit­ke? Mo­že­mo li i ume­mo li da opro­sti­mo gre­ške iz pro­šlo­sti?

 

Komentari
Ucitavanje...

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi unapredio doživljaj. Predpostavljamo da je ovo u redu za Vas, ali se možete odjaviti ukoliko želite. Prihvatam Pročitaj više

Politika Privatnosti